Kalbimin Sultanı replikleri -

1001 Tv 19.06.2018 Kalbimin Sultanı
Kalbimin Sultanı

(Anna ve Mahmud çarşıda esnafı haraca kesen yeniçerilerle çıkan kavgadan sonra kayıkta konuşmaktadırlar.)

Anna -
Sen padişahı müdafaa ediyorsun... Sahi, onu gördün mü hiç? Aman, bendeki de lakirdi işte. Nereden göreceksin? Padişah dediğin sarayda oturur. Ne işi var bizim aramızda?
Mahmud - Peki sence nasıl biridir?
Anna - Hımm... Haremde gününü gün eden, şişman, yaşlı, asabi bir adamdır herhalde. 
Mahmud - İşitirse kızmasın bu söylediklerine?
Anna - Aman, nereden işitecek?
Mahmmud - Belli mi olur... Yerin kulağı vardır.
Anna - Lakin... Denizdeyiz :)Hırsızın, uğursuzun sadakatine ihtiyacımız olduğunu zannedersen...
(2.  Mahmud divan erkanını toplamış, onlara yeniçeri ocağı hakkında fikirlerini sormaktadır...)

Mahmud - Sen ne dersin Fettah Ağa?
Fettah - Hünkarım! Kafir usulü talimler yeniçeriyi rahatsız eder.
Mahmud - Kafir usulü mü?
Fettah - Hünkarım! Ocak kadim ananelerine bağlıdır. Destiye kurşun atar, keçeye kılıç çalarlar. Onların talimden anladığı budur. Frenk usulü talimler onları huzursuz eder. 
Mahmud - Yeniçeri girdiği harplerde mağlup olmaktan ve dahi eşkıya gibi ahaliyi haraca kesmekten huzursuz olmaz da, asri kaidelere göre talim yapmak mı huzursuz eder, Fettah Ağa?
Fettah - Haşa hünkarım. Yeniçerinin zatıalinize bağlılıkları herkesçe malumdur. Eşkıyalığa, haraç kesmeye gelince... Onlar ahalinin dediko..
Mahmud - Fettaaah! Sen nemem bir yeniçeri ağasısın! Kör müsün, sağır mısın? Bizim gözümüzle gördüğümüze, bizzat şahit olduğumuza sen tevatür dersin! Maiyetindeki yeniçeriler ahalinin boğazındaki lokmayı çalar, sen bize sadakatten bahsedersin. Bizim hırsızın, uğursuzun sadakatine ihtiyacımız olduğunu zannedersen fena halde yanılırsın Fettah Ağa!


Gereğini yapmayız
(Padişaha karşı yeniçerilerin tarafını tutan Halet Efendi ve Fettah Ağa, divandan çıktıktan sonra koridorda kendi aralarında konuşmaktadırlar.)

Fettah Ağa - Kendi söyleyeceğini sana bana söyletti ya, helal olsun Mahmud'a!
Halet Efendi - Fettah Ağa! Yalandan kim ölmüş ki senle ben ölelim... Fettah Ağa... Padişahlar söyler, emreder, biz de dinler gereğini yapmayız.

Paylaş

Kalbimin Sultanı replikleri


 

Tüm Kalbimin Sultanı Bilgileri